Schoorsteenvegen

Schoorsteenvegen bestaat niet alleen uit het vegen van rookkanalen maar ook gas- en ventilatiekanalen zouden vaker gereinigd moeten worden.

 

Schoorsteenveger Hessel SappéRookkanaal

Steeds meer mensen schaffen een houtkachel aan.

De één voor de sfeer, de ander om de energiekosten te verlagen.

Vergeet dan niet om uw schoorsteenkanaal periodiek te laten schoorsteenvegen.

Een smerig rookkanaal is vaak al te merken door een slechte trek en een schoorsteenbrand kan zeer veel schade aanrichten.

Als u regelmatig stookt (in het weekend en af en toe door de week) is het verstandig uw schoorsteenkanaal eenmaal per jaar te laten vegen.

Stookt u veel (dagelijks) dan is meestal eenmaal per jaar niet voldoende.

In sommige gevallen is eenmaal per 2 jaar voldoende, daarom bepalen we in overleg met u wanneer de schoorsteen weer geveegd zou moeten worden.

Bij aanmelden kunt u zich opgeven en doorgeven in welke maand u uw schoorsteen geveegd wilt hebben.

Gaskanaal

Ook gaskanalen moeten periodiek gecontroleerd  worden.

Hier houden we meestal 3 jaar voor aan.

Regelmatig zie ik huizen met beslagen ramen, vaak is dit een teken dat het gaskanaal verstopt is.

De oorzaak is meestal een vogelnest maar soms ook doordat de schoorsteen van binnen afbrokkelt door de gasdampen die het metselwerk aantasten.

Bij het reinigen zullen we de gaskachel indien nodig verwijderen zodat we er goed bij kunnen komen.

Na het reinigen van het gaskanaal plaatsen we deze ook weer netjes terug.*
* Wij zijn niet aansprakelijk voor niet uit te voeren werkzaamheden wegens een onjuiste aansluiting van de kachel of het niet meer aanslaan v/d kachel na werkzaamheden

vuil ventilatiekanaalVentilatiekanalen

We weten allemaal dat ventileren belangrijk is maar veel ventilatiekanalen werken niet goed door een verstopping.

In de loop van jaren bouwt het vuil zich op in de ventilatiekanalen waardoor deze niet goed of zelfs helemaal niet meer functioneren.

Veel ventilatiekanalen functioneren ook niet doordat er een vogelnest in het kanaal zit.

De oorzaak van een vogelnest is vaak dat er geen schoorsteenkap op de schoorsteen zit of dat deze kap niet meer in goede staat is waardoor de vogels alsnog het kanaal in kunnen komen.

Na het reinigen en het controleren van de schoorsteenkappen kan een ventilatiekanaal weer jaren mee.